Föreningen nerlagd fr.om 2022

Under årsmötet 2022 beslutades av styrelsen att vi lägger ner föreningen på grund av för lågt engagemang och medlemsantal.

Vi drev föreningen med målsättning och vision att samla yrkesaktiva hovvårdare och driva våra gemensamma intressen tillsammans för att stärka vår roll och legitimetet som yrkesgrupp, men om branschen som helhet inte är intresserade av sammanhållning och utveckling så finns det ingen idé att driva en förening. Dock är det ingen som vet vad framtiden erbjuder och om det skulle finnas ett gäng drivna hovvårdare som önskar att starta upp detta igen så är ni hjärtligt välkomna!

Vänliga hälsningar

/Den avgående styrelsen

Välkomna till Årsmötet 2021

Den 18 April klockan 15:00 kommer vi ha web-baserat årsmöte för föreningen. Vill du vara med på mötet så skicka ett mail till svenskahov@gmail.com så får du en inbjudan att vara med via ZOOM. Du behöver ha appen zoom installerad på din dator, mobil eller platta. Alla är välkomna att delta. Fullbetalande medlemmar har rösträtt på mötet.

Välkomna!
Önskar styrelsen för Svenska hovvårdares riksförbund

Vill du bli medlem i föreningen och ha rösträtt på mötet?

LÄS MER HÄR HUR DU BLIR MEDLEM!

ETISKA REGLER i Svenska Hovvårdares Riksförbund

Här är föreningens Etiska Regler som också finns att läsa i våra stadgar. Dessa är till för att vi ska försäkra oss om att våra medlemmar har en hög kvalitet i sin yrkesutövning och för att ta ansvar för att vårt rykte som hovvårdare håller en professionell och hög nivå:

1. Hovvårdaren skall i sin gärning ha hästens bästa som det främsta.
2. Hovvårdaren skall uppträda seriöst och välvårdat i kontakt med hästägare under utövandet av
verksamheten.
3. Hovvårdaren skall behandla hästen och hästägaren med empati, omsorg och respekt.
4. Hovvårdaren får under inga omständigheter medvetet utsätta hästen för onödigt lidande under
utövandet av verksamheten
5. Hovvårdaren skall informera om hästens ev. problembild till hästägaren och att även ge råd för
fortsatt handhavande.
6. Hovvårdaren skall handla i enlighet med beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna
kunskaperna samt efter bästa förmåga bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som
allmänhetens kännedom om denna.
7. Hovvårdaren skall endast utföra de åtgärder denne har kompetens för och då så är motiverat
anlita annan sakkunskap
8. Hovvårdaren skall vara väl informerad om gällande smittskydd och djurskyddslagstiftning.
9. Hovvårdaren skall iaktta tystnadsplikt om all information rörande enskild häst och hästägare
såvida det inte äventyrar hästens väl. Då gäller anmälningsplikt enligt SVJB stadgar.
10. Hovvårdaren skall uppträda på ett för föreningen föredömligt sätt och skall i alla stycken vara
solidarisk med sin yrkeskår och bemöta övriga yrkeskategorier med respekt.
11. Hovvårdaren skall dokumentera kundbesök enligt SVJB stadgar
12. Hovvårdaren skall arbeta för en individuellt anpassad och god hovvård, i syfte att främja en
optimal hovfunktion.

 

Har ni några frågor om tolkning om reglerna eller om hur vi ser till att de efterlevs så tveka inte att ta kontakt med styrelsen eller vår nytillsatta Etiska Kommité, som har som uppgift att administrera dessa. Du kan maila oss för att komma i kontakt på svenskahov@gmail.com

 

 

Välkomna till årsmöte 2019

Föreningen välkomnar till årsmöte 2019 

DATUM: 17 mars
TID: 11:00
PLATS: Hildedalsgatan 16, Göteborg 

Det kommer att bjudas på en intressant föreläsning samt MYCKET intressanta diskussioner!

Vi uppmanar ALLA yrkesverksamma inom branschen att komma till detta event om man vill vara med och påverka framtiden för yrkesverksamma hovvårdare.

Vill också att ni inkommer med motioner och förslag till styrelsen allra helst senast den 10 mars. Är du intresserad att arbeta i styrelsen? Anmäl gärna ditt intresse! Vi behöver en sekreterare som ska väljas in i styrelsen i år. Kom gärna in med förslag. maila dina förslag till: svenskahov@gmail.com 

Vi bjuder på detta under dagen:

FÖRELÄSNING: KENT WIBERG OM Applied Equine Podiatry
Kent Wiberg från Charlottenberg har varit verksam inom yrket i över 14 år och har en gedigen kunskap och erfarenhet inom hovvårdsyrket. Han har tidigare verkat och gett helgkurser enligt SANHCP:s modell men håller numera på att utbildar sig vidare under internationellt arbetande hovslagaren KC La Pierre (Institution of Applied Equine Podiatry). Detta är ett helt nytt arbetssätt som skiljer sig väldigt mycket ifrån den s.k ”vildhästmodellen” som SANHCP grundlade sin metod på (influerat av AANHCP i USA). Kent kommer hålla en föreläsning som handlar om hans egna reflektioner av dessa skillnader samt de likheter som finns mellan metoderna, och går även in lite på några av de nya saker han lärt sig som han ser som viktiga pusselbitar som han tidigare saknat i sitt arbete.
– Detta kommer bli en väldigt intressant föreläsning och kommer säkerligen att bli en lika intressant frågestund efteråt!

Linda och Anna har varit på Svenska Hovslagareventet i Malmö som arrangerades av Distriktshovslagarna och lyssnat på intressanta föreläsningar, med hovslagaren René Vroom från Holland samt Jens Fredricsson och kommer att ge ett litet referat från de mest intressanta punkterna de tog med sig därifrån.

DEBATT OM HOVVÅRDARENS FRAMTID

Vi avslutar med att diskutera några olika frågeställningar som föreningen har:

  • Är det en bra utveckling att endast av Jordbruksverket Godkänd Hovslagare får lov att jobba med hovar efter år 2025?
  • Behövs det en ”Godkänd” status, eller legitimering, för hovvårdare, isåfall HUR?
  • Bör vi ha en samsyn på hur en hov ska verkas, med avseende på, verkningsmetodik och etik och hur ska denna isåfall utformas?

Dessa saker kommer att stå som diskussionsunderlag för att få veta mer om var våra medlemmar står i dessa frågor och hur vi vill att framtiden ska se ut. Vill du vara med och påverka branschen för yrkesverksamma hovvårdare och barfotaverkare är det NU du ska komma! Se till att planera in ditt besök på föreningens årsmöte 2019 och var med och skapa framtiden.

 

Dagordning:

Kl 11:00 – Årsmöteshandlingar

Kl: 12:00 Kent Wiberg föreläser om AEP utbildningen

Kl: 13:00 Linda & Anna refererar från föreläsningarna på Svenska Hovslagareventet

Kl: 13:30 Fikapaus

14:00 DEBATT: Hovvårdarens framtid – hur vill vi ha det?

 

VARMT VÄLKOMNA TILL EN INTRESSANT DAG I HOVENS TECKEN!

Alla är välkomna att delta, mötet är öppet för medlemmar såväl som icke medlemmar. Medlemmar har rösträtt på årsmötet.

PRIS för att delta (FIKA INGÅR)
Medlem – Gratis!
Icke medlem: 100kr 

Vi tar swish!

Du kan välja att bli medlem i föreningen på plats.

Pris medlemskap:
Yrkesverksam hovvårdare: 350kr
Övriga (stödmedlem): 100kr

 

Vi vill ha din anmälan senast den 10 mars
Fyll i formuläret om du kommer!

Årsmöte 2016

Här är några av våra medlemmar från helgens årsmöte och hovterapi-praktik i Värnamo!
Överst från vänster: Fanny Calosi Thornell, Linda Karlsson, Malyn Dankmeyer,
nederst från vänster: Carolina Hammar. Anna Hane, Hanna Sultan och Marie Skillborg

12814117_1040003692710290_6343556292764255961_n

Nu har vi planerat in aktiviteter och happenings under året och tar nya friska tag för vår branschförening!

vid pennan, (tangenten)

Anna Hane

Årsmöte 2016

Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till Årsmötet 2016!

Datum: Lördag 12/3 kl.14
Plats: Ed Sjögård, Bor

Passa på att bjuda med era hovvänner och kollegor! Kom med förslag på aktiviteter och evenemang. Medlemskap för 2016 ordnats på plats till vår Kassör. Det är dags för omval av styrelsemedlemmar, så kom gärna med förslag.
Motioner bör inkomma SENAST 27/2 till; svenskahov@gmail.com
Efter årsmötet kommer Carolina Hammar presentera hovterapibehandlingen av hästen Baloo som skoddes av 20 december. Planer finns på ytterligare en föreläsare men ingenting spikat ännu.
På kvällen blir det gemensam middag. Fika under årsmötet kommer säljas till självkostnadspris
Kostnad för middagen på kvällen tillkommer.

Anmälan senast 27/2
Meddela gärna allergier/specialkost

Vi ses där!

Är du yrkesaktiv hovvårdare?

Är du en yrkesaktiv hovvårdare och vill bli en del av vår relativt nya branschförening?
Styrelsen har nu beslutat att vi börjar att släppa in nya fullvärdiga medlemmar, efter individuell ansökan. Vi kommer inte att godkänna strasserverkare eller hovvårdare som arbetar svart utan f-skatt eller på annat sätt oseriöst eller med tvivelaktiga metoder.
Men de som arbetar för hästens bästa, är yrkesaktiva, är öppna för att använda hovbeslag när behov finnes, och är tillräckligt utbildade för sitt yrke är hjärtligt välkommen in i föreningen! Vi kommer att behandla varje ansökan individuellt. Det du behöver göra är att fylla i formuläret på denna sidan så kommer vi att ta kontakt med dig därefter.
För frågor hänvisar vi till svenskahov@gmail.com

Nu planerar vi för årsmöte den 12 mars och tar nya friska tag för vår förening, som bland annat ska arbeta aktivt för att se till att vi har yrkesmöjligheter även i framtiden, samt arbeta för att vidareutbilda och kompetensutveckla våra medlemmar. Mer info om årsmöteshelgen kommer vi ut med inom kort!

Stödmedlemskap är öppet att teckna för alla som stöder föreningens mål.

Varmt välkomna!

IMG_1778

 

Årsmöte 2015

Alla våra medlemmar (och personer som vill teckna ett medlemskap) är välkomna på föreningens allra första riktiga årsmöte som kommer att hållas i Kungsbacka, Fjärås i Hanhals Bygdegård.

Du som ännu inte är medlem har möjlighet att teckna medlemskap, genom att antingen bli stödmedlem i föreningen eller fullvärdig medlem (utbildad hovvårdare) Endast fullvärdig medlem har rösträtt på årsmötet

Bjud gärna in de som du tror är intresserade av att komma på mötet och bli medlemmar i föreningen!

Motioner till årsmötet mailas till linda@hasthalsa.com
Anmälningar till årsmötet tas emot av linda@hasthalsa.com (betala via konto i förskott eller kontant på plats när du kommer).

Klinikhovslagare Björn Berg kommer efter mötet ge en fortsättning på den tidigare spännande föreläsningen i Fjärås. Det kommer denna gång att handla om sjuka hovar och sjukbeslag. Björn har mycket kunskap och erfarenhet från sitt arbete på hästklinik, många intressanta hovbilder och diskussioner utlovas!

Efteråt avslutar vi med gemensam middag på ännu ej fasstslaget ställe i närheten och ”tjötar” hovar så länge vi vill…. 🙂

Hålltider:
Kl 12:30 – ÅRSMÖTE
Kl 15:00- ca 17:00 Björn håller föredrag
Kl 17:00-20: Middag

Pris för att delta på Björns föreläsning: 200 kr per person
Pris för fika och middag tillkommer

ANMÄLAN & TECKNA MEDLEMSSKAP
Anmäl att du kommer till linda@hasthalsa.com – samt sätt in pengar på föreningens konto, eller ta med pengarna kontant på årsmötet. Anmälan ska ha inkommit till oss senast den 10 april

Till er som vill teckna medlemskap i samband med årsmötet så ska anmälning och betalning för detta ske i förskott till föreningens konto, eller senast på plats innan mötet börjar
Stödmedlemsskap kostar 100kr per år och tecknas genom att skicka uppgift om namn, adress, telefon, e-postadress till linda@hasthalsa.com och genom att sätta in 100kr på konto i Swedbank: 8105-9,933 343 236-8

Fullt medlemsskap kostar 350kr per år och man ansöker genom att skicka kursbevis/examensintyg på hovvårdsutbildning(ar) till styrelsen via linda@hasthalsa.com samt sätta in beloppet enligt ovan.

Hör av dig till styrelsen vid ev frågor!